Chính sách bảo mật thông tin người dùng

I. Dữ liệu thu thập từ người dùng

Trong quá trình sử dụng tại blairforwv.com, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu cơ bản sau:

Thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng blairforwv.com của người dùng.
Thông tin tự động thu được từ website: Chúng tôi nhận và lưu trữ một số loại thông tin bất kỳ khi nào bạn liên kết với website của chúng tôi. Ví dụ như, giống như nhiều website khác, chúng tôi sử dụng “cookies” (cookies là một file text nhỏ lưu một số thông tin về thói quen truy cập các khu vực trên site) và chúng tôi nhận được thông tin khi trình duyệt web của bạn truy cập vào blairforwv.com. Ngay lần đầu tiên bạn ghé thăm blairforwv.com, cookies sẽ được gửi tới máy vi tính của Bạn. Cookies này sẽ lưu trữ dữ liệu về tùy chọn ưa thích của người dùng tại blairforwv.com.

II. Cách thức sử dụng dữ liệu thu thập được

Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác người nào đang sử dụng dịch vụ. Những loại thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập sẽ giúp chúng tôi lập hồ sơ cá nhân về người dùng và xác định nhu cầu của họ. blairforwv.com cam kết không cung cấp dữ liệu người dùng cho bên thứ ba mà không thông qua sự đồng ý của người dùng.

III. Bảo mật thông tin

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách cho các đối tác trong khuôn khổ quy định của Chính sách bảo mật thông tin, ví dụ: chúng tôi có thể nhờ bên thứ ba nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.
Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của khách hàng nếu chúng tôi sáp nhập hoặc nhượng quyền công ty.
Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật.

IV. Quyền thay đổi Chính sách bảo mật thông tin người dùng

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật thông tin người dùng này theo yêu cầu công việc của chúng tôi hoặc theo những thay đổi của pháp luật mà không báo trước với người dùng. Mọi thay đổi đối với Chính sách này sẽ được cập nhật trên trang web này, vì vậy vui lòng truy cập định kỳ để bảo đảm rằng bạn luôn nắm được Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mới nhất của chúng tôi.

V. Quyền miễn trừ trách nhiệm với các thông tin được thu thập bởi bên thứ ba có liên kết tại blairforwv.com

Nội dung Chính sách bảo mật thông tin người dùng này chỉ áp dụng tại website blairforwv.com, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba có liên kết tại blairforwv.com. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào với các thông tin được thu thập của trang web thuộc bên thứ ba.